Privacybeleid

Uw privacy is voor Immutec van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij bij Immutec allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of wilt u weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Immutec.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

Immutec verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u te informeren over de diensten en producten van Immutec, voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of voor het beter afstemmen van de content op onze website.

2.1 Website Bij het gebruiken van onze website krijgen wij de volgende informatie over u:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres

 Voor het beter afstemmen van de content op onze website verwerken wij de gegevens over uw gedrag op de website, zoals paginabezoek, met behulp van cookies.

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren.

 

2.1.1 Cookies 

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als je daarna onze website verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. u kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven, die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen.

 

2.1.2 Cookies uitschakelen 

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

 

2.1.3 Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Hierin worden onder ander IP-adressen en technische gegevens over uw apparaat en browser opgeslagen.

 

2.2 Relatiebeheer 

Voor relatiebeheer doeleinden, waaronder het opnemen van contact bewaren wij de volgende gegevens: uw naam, organisatie, functie, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens die u verstrekt in bijvoorbeeld het vragen/opmerkingen veld van een van onze ingevulde formulieren. Deze gegevens bewaren wij zolang als nodig wordt geacht in het kader van de dienstverlening. Voor het verzenden van diversie informatie (zowel analoog en/of digitaal) verwerken wij uw voornaam, achternaam en e-mailadres.

Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven. Deze gegevens bewaren wij totdat u zich afmeldt voor het willen ontvangen van informatie of tot maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst informatie hebben toegezonden. Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

 

2.3 Afhandeling bestelling

Voor uitvoeren van een overeenkomst, zoals het bestellen van een product of dienst. Deze gegevens bewaren wij zolang als nodig wordt geacht in het kader van de dienstverlening. Bij alle aanvragen/bestellingen kunnen uw contactgegevens worden gebruikt door de afdeling sales om telefonisch contact met u op te nemen om de aanvraag te bespreken en/of voor het toezenden van relevante informatie.

 

 1. Gegevensbeveiliging

Immutec hanteert veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij er onder andere voor dat alleen de personen die op grond van een autorisatiebeleid toegang mogen hebben tot de gegevens die mogelijkheid krijgen, en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

 

 1. Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden 

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of aan verwerkers die in opdracht van Immutec bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij) of die wij op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

 

 1. Inzage en wijzigen van uw gegevens 

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Zie de contactgegevens hieronder.

 

 1. Contactgegevens

Onze contactgegevens zijn:

Immutec BV
Poststraat 1
6135 KR Sittard
[email protected]

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

 1. Klacht indienen 

Indien u een privacy klacht heeft, kunt u dit melden door het versturen van e-mail naar onze security officer die te bereiken is middels [email protected]