cybersecuritybewustzijn

De prijs van digitale onveiligheid in onderwijs

Het onderwijs wordt steeds digitaler, wat zowel kansen als gevaren met zich meebrengt. Scholen zijn steeds meer afhankelijk van technologie, waardoor de kans op cyberincidenten zoals datalekken of cyberaanvallen toeneemt. Dergelijke incidenten hebben aanzienlijke negatieve gevolgen voor onderwijsinstellingen. Deze gevolgen variëren van financiële schade tot reputatieschade. 

In deze blog bespreken we de risico’s van ontoereikende digitale beveiliging en de prijs die onderwijsinstellingen betalen wanneer het misgaat.

De gevolgen van een cyberincident voor onderwijsinstellingen

Scholen beheren veel gevoelige data die goede bescherming vereisen. Een cyberincident heeft vaak aanzienlijke negatieve gevolgen. Deze zijn niet alleen voor de instelling zelf, maar ook voor kwetsbare individuen zoals leerlingen, docenten, personeel en het bestuur. Sommige incidenten veroorzaken slechts tijdelijke verstoringen, terwijl andere leiden tot langdurige herstelprocessen.

De mogelijke negatieve consequenties voor onderwijsinstellingen zijn onder andere:

 • Toegenomen werkdruk voor het personeel
 • Financiële schade door boetes, losgeld en herstelkosten
 • Verminderde onderwijskwaliteit
 • Inbreuk op de privacy van individuen, zoals leerlingen
 • Reputatieschade en mogelijk juridische aanklachten tegen de school en/of het bestuur

Wat gebeurt er bij een cyberincident?

We spreken over een cyberincident wanneer de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van informatiesystemen wordt aangetast. Dit loopt uit van kleine storingen tot ernstige incidenten zoals datalekken of hacks. De gevolgen en procedures verschillen, afhankelijk van het incident. De duur van de verstoringen beïnvloedt de schade aan het onderwijsproces.

De gevolgen van een datalek bij een onderwijsinstelling

Bij een datalek komen gevoelige gegevens vrij. Dit schendt de privacy van individuen en maakt hen kwetsbaarder voor phishing. Dit kan leiden tot:

 • Oplichting van gedupeerden;
 • verlies van privacy van de gedupeerden;
 • onveiligheidsgevoelens bij leerlingen en personeel;
 • verlies van vertrouwen in de school;
 • juridische consequenties vanwege schending van de AVG-wetgeving.

De gevolgen van een hack of ransomware-aanval bij een onderwijsinstelling

Bij een cyberaanval worden de gevolgen nog ernstiger, met bedreigingen zoals ransomware die systemen blokkeren en losgeld eisen. Dit kan leiden tot: 

 • Langdurige verstoringen van het onderwijsproces;
 • verlies van vertrouwen in de instelling;
 • aanzienlijke kosten voor herstel en juridische procedures.

Privacywetgeving en het normenkader

Onderwijsinstellingen moeten op korte termijn voldoen aan zowel de AVG-wetgeving als het normenkader IBP FO, dat richtlijnen biedt voor effectieve bescherming tegen digitale bedreigingen. Hoewel het normenkader momenteel nog niet juridisch verankerd is, zal dit naar verwachting in 2027 wel het geval zijn, waarbij het schoolbestuur eindverantwoordelijkheid draagt voor naleving.

 

Het belang van investeren in cybersecurity

Het is cruciaal voor onderwijsinstellingen om te investeren in cybersecurity om de gevolgen van beveiligingsincidenten te voorkomen. Hoewel dit initieel kosten met zich meebrengt, zijn de kosten van preventie aanzienlijk lager dan die van herstel na een inbreuk.

Meer weten over ransomware en welke maatregelen je kunt nemen om jou en je bedrijf te beschermen? Bekijk ons advies over dataprotectie binnen onderwijs, of neem contact op met één van onze specialisten! 

Blijf alert, blijf vooruitstrevend en waarborg de toekomst van leren.

 

Wij beveiligen al meer dan 60.000 gebruikers in het onderwijs.

Bekijk onze speciaal voor het onderwijs ontwikkelde oplossingen.

Share This