cybersecuritybewustzijn

Het verschil tussen NIS2 en het Normenkader

In de snel evoluerende digitale wereld van vandaag de dag staat het bedrijfsleven en het onderwijs voor tal van uitdagingen op het gebied van gegevensbeveiliging en privacy. Twee belangrijke instrumenten die we in Nederland hanteren om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn NIS2 en het normenkader voor het onderwijs. In deze blog zullen we dieper ingaan op het verschil tussen NIS2 en het normenkader, en waarom scholen gedegen dataprotectie nodig hebben.  

NIS2: Nationale Informatiebeveiliging 
NIS2 staat voor de tweede versie van de Europese Richtlijn betreffende Netwerk- en Informatiesystemen. Deze richtlijn legt de nadruk op de beveiliging van vitale diensten en digitale infrastructuur. Hoewel NIS2 van toepassing is op diverse sectoren, waaronder de gezondheidszorg en financiën, hebben scholen ook te maken met de gevolgen van deze richtlijn. 

In de context van onderwijs betekent dit dat scholen moeten zorgen voor een adequate beveiliging van hun netwerk- en informatiesystemen om onderbrekingen in het onderwijsproces te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten onder andere het beschermen van persoonsgegevens, het voorkomen van ongeautoriseerde toegang en het waarborgen van de continuïteit van het onderwijs. 

Normenkader 
In het onderwijs groeit het belang van informatiebeveiliging gestaag. Als onderwijsinstelling verwerken we aanzienlijke hoeveelheden informatie, vaak van gevoelige aard. Bovendien zijn we afhankelijk van verschillende informatiesystemen, waarvan het uitvallen ernstige gevolgen kan hebben voor de voortgang van ons onderwijs. 

Het is daarom van vitaal belang dat het onderwijs doeltreffende maatregelen heeft genomen om dergelijke risico’s tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Hier komt het Normenkader om de hoek kijken, als een leidraad die aangeeft aan welke maatregelen een onderwijsinstelling moet voldoen om de informatiehuishouding op het juiste niveau te houden. Het hoofddoel is het voorkomen van gegevensverlies of het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn van cruciale informatie. 

Het Normenkader fungeert als een waardevol instrument dat de stappen aangeeft die nodig zijn om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie te waarborgen. Dit is essentieel om de continuïteit van ons onderwijs te waarborgen en te voorkomen dat waardevolle informatie verloren gaat. 

Eén belangrijke uitzondering is het geval waarin een onderwijsinstelling kritieke onderzoeksactiviteiten uitvoert. In dit geval kan de lidstaat waarin de instelling is gevestigd, bepalen dat de NIS2-richtlijn ook van toepassing is. Dit benadrukt nogmaals het belang van informatiebeveiliging, zelfs voor instellingen die betrokken zijn bij kritisch onderzoek. Het Normenkader biedt dus niet alleen algemene beveiligingsrichtlijnen, maar dient ook als een flexibel instrument dat kan worden aangepast aan specifieke omstandigheden. 

Kortom, het Normenkader is een onmisbaar strategisch instrument dat risico’s beheert en de veerkracht van onderwijsinstellingen in een steeds digitalere wereld vergroot. Het waarborgt de veiligheid van onze informatie en systemen, waardoor we met vertrouwen en stabiliteit blijven bijdragen aan het onderwijslandschap. Bovendien is dataprotectie in het onderwijs niet slechts een juridische verplichting; het vormt een essentiële pijler voor het handhaven van de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gegevens. Dit vertegenwoordigt niet alleen een investering in gegevensbeveiliging, maar ook in de toekomst van het onderwijs.   

Blijf alert, blijf vooruitstrevend en waarborg de toekomst van leren.

Wij beveiligen al meer dan 60.000 gebruikers in het onderwijs.

Bekijk onze speciaal voor het onderwijs ontwikkelde oplossingen.

Share This