cybersecuritybewustzijn

Waarborg de toekomst van leren

Scholen, ooit beschouwd als veilige plekken voor leren, hebben te maken gekregen met een nieuwe bedreiging: cyberaanvallen. Deze aanvallen verstoren niet alleen het dagelijkse functioneren van onderwijsinstellingen, maar leggen ook een zorgwekkende kwetsbaarheid bloot. Hackers richten zich steeds vaker op scholen vanwege de overvloed aan gevoelige informatie en het gebrek aan afdoende cybersecuritymaatregelen. Dit benadrukt de dringende noodzaak om de digitale verdediging van scholen te versterken en de veiligheid van leerlingen en docenten te waarborgen. Laten we duiken in de redenen waarom onderwijsinstellingen vaak doelwitten zijn van digitale aanvallen en hoe we deze bedreigingen kunnen aanpakken om de veiligheid van onze onderwijssystemen te versterken.

Gebrek aan bewustzijn over cyberbeveiliging
Cybercriminelen richten zich vaak op scholen vanwege een gebrek aan begrip over cyberbeveiliging binnen onderwijsinstellingen. Veel scholen richten hun middelen op educatieve doelen en zien vaak het belang van trainingen in cyberbeveiliging voor personeel en studenten over het hoofd. Deze kennisachterstand stelt scholen bloot aan cyberdreigingen, waaronder phishingaanvallen, malware-infecties en datalekken.

Waardevolle data
Scholen hebben toegang tot aanzienlijke hoeveelheden belangrijke informatie, zoals studentendossiers, financiële gegevens en onderzoeksdata. Dit maakt hen een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen die financieel gewin nastreven door deze gegevens te verkopen of te misbruiken. Bovendien fungeren scholen als een ideale ingang voor cybercriminelen om toegang te krijgen tot uitgebreidere netwerken, mede door de onderlinge verbondenheid van onderwijsinstellingen en de groeiende afhankelijkheid van digitale platforms en cloudgebaseerde diensten.

Beperkte budgetten en middelen
Veel scholen opereren met beperkte budgetten en hebben slechts beperkte middelen voor cybersecurity. Dit maakt ze tot een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen, die profiteren van de zwakkere beveiligingsmaatregelen en daardoor gemakkelijker kunnen binnendringen. Verouderde software, vaak met bekende beveiligingsproblemen, fungeert als een veelvoorkomende toegangspoort voor aanvallers. Echter, door een gebrek aan middelen en conflicterende prioriteiten hebben scholen vaak moeite om hun systemen actueel te houden, waardoor cybercriminelen kunnen profiteren van deze zwaktes om schoolnetwerken binnen te dringen en kritieke gegevens in gevaar te brengen.

Bescherming
Een solide cybersecuritybeleid is essentieel om scholen te beschermen tegen cybercriminelen. Scholen moeten een allesomvattende strategie voor cybersecurity ontwikkelen. Dit plan moet regelmatig worden geëvalueerd en bijgewerkt om te kunnen reageren op voortdurend evoluerende bedreigingen.

Educatie van personeel en studenten:
het is van vitaal belang om trainingsprogramma’s voor cybersecurity te implementeren voor zowel personeel als studenten, gericht op wachtwoordbeveiliging, herkenning van phishing en veilig internetgebruik. Het creëren van een cultuur van bewustwording rond cybersecurity is cruciaal om de gehele schoolgemeenschap te beschermen.

Implementeer meervoudige authenticatie (MFA) en maak het verplicht voor inloggen op schoolaccounts en systemen. MFA biedt een extra beveiligingslaag om ongeautoriseerde toegang te verminderen.

Versterk het wachtwoordbeleid:
implementeer strenge wachtwoordnormen die lange wachtwoorden vereisen, frequente wachtwoordwijzigingen en het vermijden van hergebruik van wachtwoorden. Gebruik van een wachtwoordbeheersysteem kan leerlingen en medewerkers helpen veilige wachtwoorden te maken en te beheren.

Voer regelmatig back-ups van gegevens uit:
zorg voor een robuuste strategie voor gegevensback-ups en herstel om belangrijke informatie te kunnen herstellen bij een cyberaanval of systeemstoring. Test periodiek het herstelproces om de effectiviteit te waarborgen.

Een veilige digitale leeromgeving begint bij het beperken van risico’s door het nemen van de juiste mitigerende maatregelen. Immutec staat klaar om scholen en instellingen te ondersteunen. Met onze expertise waarborgen we de veiligheid van jouw gegevens, zelfs in geval van een hack, om de continuïteit van jouw onderwijsactiviteiten te garanderen.

Speciaal voor het PO, VO, MBO, HBO en WO hebben wij maatwerkoplossingen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat wij samen, op ieder niveau, de toekomst van leren kunnen waarborgen.

Wij beveiligen al meer dan 60.000 gebruikers in het onderwijs.

Bekijk onze speciaal voor het onderwijs ontwikkelde oplossingen.

Share This